TOIMINTAPROSESSI

Vihreä valo tulee ensin saada yhteiskunnalta ja muilta keskeisiltä toimijoilta, jotta kehitystyö voidaan aloittaa.

1. TYÖVÄLINEIDEN RAKENTAMINEN
työvälineet.jpg

Kehitysprojektin ideana on, että tutkimus tapahtuu pääsääntöisesti digitaalisilla välineillä. Tätä varten tarvitaan mobiilisovellusten rakentajia. Todennäköisesti paras tulos saavutetaan, jos valinta tehdään yhteiskunnan toimesta.

 

Tarvittavat mobiilisovellukset ovat:

 • kyselytutkimussovellus

 • tekoälysovellus kyselydatan analysointiin

 • kommentointisovellus

 • seuranta- ja jatkokehityssovellus

Tärkeää on, että perussovellus (kyselytutkimus) rakennetaan mahdollisimman nopeasti.

Tekoäly- ja kommentointi -sovellukset 2. kehitysvaiheessa.

Seuranta- ja jatkokehityssovellukset kolmannessa vaiheessa.

 

Tärkeä myös on, että varaudutaan sovellusten ylläpitoon ja kehittämiseen koko prosessin ajan palautteiden mukaisesti muistaen, että tämä ei ole tarkoitettu vain covid-19 ajaksi.

2. KARTOITUS
kartoitusuusi.jpg

Kartoitusvaiheeseen liittyy useita tutkimusalueita, joista keskeisimmät ovat:

 • olemassa olevien digipalveluiden ja -sovellusten käyttökokemukset senioreiden tarpeisiin

 • uudet digialueen kehitysehdotukset erityisesti senioreiden tarpeisiin

 • oppimis- ja tukipalveluiden tarve senioreille

 • erityisesti pandemian aikana tarvittavat digipalvelut

 

Lisäksi erityispiirteinä tulisi saada senioreiden mielipiteet esimerkiksi sovellusten ja palveluiden käynnistämiseen/löytämiseen, erityispalveluiden saatavuuteen, yms.

 

Olemassa olevien digipalveluiden osalta valittavina olisivat yleisimmät aihealueet, joita analysoidaan, esimerkiksi

 • matkailu

 • viranomaiset

 • pankit

 • harrastukset

 • terveys

 • ruokahuolto

 • yms

 

Analysointi voisi olla syytä tehdä yhdenmukaisuuden takia yksinkertaisella numerokyselyllä vapaamuotoisen tekstin ohella. Seniori voisi ottaa kantaa esimerkiksi seuraavaan kysymyslistaan eri sovellusten/palveluiden osalta:

 • käyttääkö ollenkaan

 • kuinka usein käyttää

 • onko liian vaikea käyttää

 • hyvät puolet

 • epäkohdat

 • parannusehdotukset

 

Toisena pääkohtana kyselytutkimuksessa mietitään omia tarpeita uusien seniori -sovelluksien/palvelujen kehittämiseen. Perusteluina miksi ja mahdollinen kehitysehdotus.

3. ANALYSOINTI
analysointi.jpg

Kun ideapankkiin on tullut riittävästi tutkimustuloksia, niin seuraavana vaiheena on tietojen analysointi jatkokäsittelyä varten. Analysointi tapahtuu kolmikantaisesti; henkilöiden kommenttien perusteella, tekoälyn analysoinnista ja asiantuntijaraadin päätelmistä.

 

Oleellista on, että kommentointikanava on auki kaikille. Yksityishenkilöille, yrityksille, yhteisöille, viranomaisille, jne. Tärkeää on saada kattava joukko mielipiteitä.

 

Tekoälyn avulla voidaan kommentteja analysoida suhteessa senioreille tehtyyn kyselyyn.

Raadin tarkoituksena on antaa asiantuntijan näkemykset toteutusmahdollisuuksista tekniikan, talouden ja inhimillisten näkökulmien pohjalta

4. TOTEUTUS
toteutus.jpg

Analyysin perusteella valitaan kehityskohteet toteutusvaiheeseen. Jos kehityskohteille löytyy koti eli kehittäjä, ne jatkavat kohti tuotantoa. Kehittäjä voi olla toimiva yritys, yrityksen alihankkija (uusi tai olemassa oleva) tai ideat inspiroivat perustamaan aivan uutta liiketoimintaa.

Jos kehityskotia ei tässä vaiheessa löydy, ideat ainakin toistaiseksi hylätään.

5. SEURANTA
seuranta.jpg

Seurantasovellus tuottaa sekä tilastotietoa että suoraa dataa SenioritDigiloikkaa- kehitysprojektin eri vaiheista. Seurantasovellukseen sisältyy myös osio, jossa voidaan ideoida jatkokehitystä.